Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

aktuality a události

pdf Informace Českého telekomunikačního úřadu.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2021.
dokument ve wordu Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad 2022.
pdf Plánovaná odstávka dodávek elektřiny ČEZ DISTRIBUCE.
dokument ve wordu Svoz nebezpečného odpadu + co předávat v rámci svozu.
pdf Svoz nebezpečného odpadu 1-2022.
dokument ve wordu Prodej - CHOVNÝCH KUŘIC - 22.3.2022
dokument ve wordu Prodej - NOSNÝCH KUŘIC - 23.3.2022
dokument ve wordu Prodej - CHOVNÝCH KUŘIC - 1.3.2022
dokument ve wordu Prodej - NOSNÝCH KUŘIC - 24.2.2022
pdf MUDr. Sýkorová - dovolená od 14.2.2022 - 18.2.2022
pdf ČEZ - přerušení dodávek 10.2.2021.
pdf ČEZ - doba přerušení.
pdf COVID 19 informace
pdf Výběr poplatků v roce 2022
XLS Harmonogram svozů odpadů v roce 2022.
dokument ve wordu VAK Nymburk - cena vodného a stočného v roce 2022.
pdf MUDr. Sýkora - očkování COVID-19
pdf Povinnost nošení respirátorů nebo roušek.
pdf Požadavky obce Chrást při přípravě VRT Praha-Běchovice-Poříčany
dokument ve wordu Oznámení o třídění odpadu v obci Chrást
dokument ve wordu Vysokorychlostní trať
pdf Leták třídění odpadu
pdf Informace hřbitov
pdf Oznámení - kontejner na větve
pdf Povinné čipování psů.
pdf Bezpečnostní desatero.
zip  Územní studie X1 Chrást ( ZIP )
zip Územní studie X2 Chrást ( ZIP )
pdf GDPR - informace o fotografování.
pdf Informace o smlouvách o nájmu hrobového místa 2018.
pdf PLAKÁT - Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Projekt: Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Rekonstrukce Mateřské školy v Chrástu
pdf Územní plán Chrástu - textová část
pdf Územní plán Chrástu - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf Územní plán Chrástu - hlavní výkres
pdf Územní plán Chrástu - výkres základního členění území
pdf Odůvodnění územního plánu - textová část
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů
pdf

Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres

    
  
   
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION