Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme
 
 

aktuality a události

pdf Přerušení dodávky elektrické energie 6.12.2023.
  plakát 
  Za podpory Místní akční skupiny Region Pošembeří o.p.s. obec Chrást realizovala projekt, kterým byla řešena celková revitalizace jižní části hřbitovní zdi o délce 35m.
    
  plot 
dokument ve wordu Výzva k dodržování obecně závazné vyhlášky obce Chrást.
pdf Svoz nebezpečného odpadu.
pdf Pozvánka na veřejné zasedání 11.9.2023.
pdf Protokol ze vzorkování Komunálního odpadu v obci Chrást.
pdf Informace pro občany.
pdf Odpočet elektroměrů 2023.
pdf Dovolená doktorka Šubrtová - Sadská.
  3. etapy uzavírky III/2722 v obci Semice dochází na linkách PID 429, 443 a 661 k vydání výlukových jízdních řádů v termínu od 29. 6. 2023 (čtvrtek) do odvolání (předpoklad srpen).
 
 

Změny zastávek:

Zřizuje se:

  • „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
  • „Hradištko, Kersko, hl. sil.“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 429
  • „Velenka“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky 398
  • „Semice,školka“ – obousměrně pro jízdy z i do Semic v místech pravidelných zastávek pro l. 661

Ruší se:

  • „Hradištko, Kersko, Hrabalova“ – obousměrně pro linky 429 a 443

Přemisťuje se:

  • „Semice,křiž.“ – obousměrně do prostor nové zastávky blíže centru obce Semice pro linky 443 a 661

Odkazy na výlukové jízdní řády linek:

pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2022
pdf Informace o prodeji dřeva.
pdf Informace poplatky rok 2023.
pdf Dotace výměna oken.
XLS Harmonogram svozu 2023.
dokument ve wordu Cena vodného a stočného v roce 2023.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2021.
pdf Požadavky obce Chrást při přípravě VRT Praha-Běchovice-Poříčany
dokument ve wordu Oznámení o třídění odpadu v obci Chrást
dokument ve wordu Vysokorychlostní trať
pdf Leták třídění odpadu
pdf Informace hřbitov
pdf Oznámení - kontejner na větve
pdf Povinné čipování psů.
pdf Bezpečnostní desatero.
zip  Územní studie X1 Chrást ( ZIP )
zip Územní studie X2 Chrást ( ZIP )
pdf GDPR - informace o fotografování.
pdf PLAKÁT - Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Projekt: Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Rekonstrukce Mateřské školy v Chrástu
pdf Územní plán Chrástu - textová část
pdf Územní plán Chrástu - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf Územní plán Chrástu - hlavní výkres
pdf Územní plán Chrástu - výkres základního členění území
pdf Odůvodnění územního plánu - textová část
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů
pdf

Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres

    
  
   
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION