Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

aktuality a události

XLS Harmonogram svozu 2023.
dokument ve wordu Cena vodného a stočného v roce 2023.
dokument ve wordu Obec Chrást zahajuje prodej palivového dřeva.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851821.
pdf Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality.
pdf Kominik
jpg Mateřská škola Chrást vás zve na oslavu 50. výročí od svého otevření ...
pdf Svoz nebezpečného odpadu 2-2022.
jpg Plakát na koncert Světlany Nálepkové, který se uskuteční v kostele sv. Petra v okovech ve Velence dne 1.10.2022 od 17.00 hod.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.8.2022.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.8.2022.
- příloha
pdf Nabídka služby - KOMINÍK
pdf Oznámení rekonstrukce chodníků v obci Chrást.
pdf Dovolená MUDr. Sýkora.
pdf Dovolená zdravotní středisko.
pdf Odečet elektroměrů v obci Chrást.
pdf Informace Českého telekomunikačního úřadu.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2021.
dokument ve wordu Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad 2022.
XLS Harmonogram svozů odpadů v roce 2022.
dokument ve wordu VAK Nymburk - cena vodného a stočného v roce 2022.
pdf MUDr. Sýkora - očkování COVID-19
pdf Požadavky obce Chrást při přípravě VRT Praha-Běchovice-Poříčany
dokument ve wordu Oznámení o třídění odpadu v obci Chrást
dokument ve wordu Vysokorychlostní trať
pdf Leták třídění odpadu
pdf Informace hřbitov
pdf Oznámení - kontejner na větve
pdf Povinné čipování psů.
pdf Bezpečnostní desatero.
zip  Územní studie X1 Chrást ( ZIP )
zip Územní studie X2 Chrást ( ZIP )
pdf GDPR - informace o fotografování.
pdf PLAKÁT - Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Projekt: Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Rekonstrukce Mateřské školy v Chrástu
pdf Územní plán Chrástu - textová část
pdf Územní plán Chrástu - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf Územní plán Chrástu - hlavní výkres
pdf Územní plán Chrástu - výkres základního členění území
pdf Odůvodnění územního plánu - textová část
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů
pdf

Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres

    
  
   
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION