Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

aktuality a události

pdf Oznameni-110060883387-cgqfbncd3ihh3mu5ske0.
pdf Průvodní_dopis.
pdf Nebezpečný odpad.
pdf Pozvánka na veřejné zasedání 22.3.2023
pdf Cvičení pro ženy - Velenka
pdf Informace o prodeji dřeva.
 
pdf Dovolená doktorka Sadská.
pdf Pozvánka veřejné zasedání.
pdf Volby prezidenta ČR - výsledky druhého kola v obci Chrást.
pdf Tříkrálová sbírka 2023 - výsledky po obcích.
pdf Informace poplatky rok 2023.
pdf Výsledky volby prezidenta 2023 - 1. kolo.
pdf Dotace výměna oken.
XLS Harmonogram svozu 2023.
dokument ve wordu Cena vodného a stočného v roce 2023.
pdf Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality.
pdf Dovolená zdravotní středisko.
pdf Informace Českého telekomunikačního úřadu.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2021.
pdf Požadavky obce Chrást při přípravě VRT Praha-Běchovice-Poříčany
dokument ve wordu Oznámení o třídění odpadu v obci Chrást
dokument ve wordu Vysokorychlostní trať
pdf Leták třídění odpadu
pdf Informace hřbitov
pdf Oznámení - kontejner na větve
pdf Povinné čipování psů.
pdf Bezpečnostní desatero.
zip  Územní studie X1 Chrást ( ZIP )
zip Územní studie X2 Chrást ( ZIP )
pdf GDPR - informace o fotografování.
pdf PLAKÁT - Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Projekt: Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Rekonstrukce Mateřské školy v Chrástu
pdf Územní plán Chrástu - textová část
pdf Územní plán Chrástu - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf Územní plán Chrástu - hlavní výkres
pdf Územní plán Chrástu - výkres základního členění území
pdf Odůvodnění územního plánu - textová část
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů
pdf

Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres

    
  
   
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION