Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

Obec Chrást - úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
PDF Oznámení o uložení písemností - veřejná vyhláška. 12.5.2021  
PDF Rozpočtové opatření č.2-2021. 12.5.2021  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2020-Voda pitná a.s. 5.5.2021  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2020-Voda odpadní a.s. 5.5.2021
PDF Změna Nařízení Sedlčánky PY 16.4.2021  
PDF Finanční úřad vyhláška. 9.4.2021  
PDF NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 26.3.2021  
PDF UP Chrástu UZ po Z1. 4.3.2021  
PDF UP1 Výkres základního členění území UZ po Z1. 4.3.2021  
PDF UP2 Hlavní výkres UZ po Z1. 4.3.2021  
PDF UP3 Výkres veřejně prospešných staveb UZ po Z1 4.3.2021  
PDF OUP1 Koordinační výkres UZ po Z1. 4.3.2021  
PDF Veřejná vyhláška - změna č.1 ÚP Chrást. 4.3.2021  
PDF ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU 4.3.2021  
PDF Veřejná vyhláška - uložení písemnosti. 1.3.2021  
PDF 83-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2020-podepsany. 26.2.2021  
PDF Rozpočtové opatření č. 1-2021. 24.2.2021  
PDF Veřejnoprávní smlouva. 18.12.2020  
PDF Svazek Obcí NY-KO schválený střednědobý výhled. 18.12.2020  
PDF Svazek Obcí NY-KO 1 Schválený rozpočet 2021 - paragrafy. 18.12.2020  
PDF Veřejnoprávní smlouvy 16.12.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.6. 16.12.2020  
PDF Schválený střednědobý výhlad 2022-2024. 15.12.2020  
PDF Schválený rozpočet 2021. 15.12.2020  
PDF Oznámení vlastníkům pozemků Chrást. 9.12.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.5-2020. 25.11.2020  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2021 - paragrafy 25.11.2020  
PDF Návrh - výhled 2022-2023-paragrafy 25.11.2020  
PDF Návrh střednědobého výhladu 2022-2024. 13.11.2020  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2021. 13.11.2020  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 26.10.2020  
PDF Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 30.9.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.4 30.9.2020  
PDF Volby - oznámení o době a místě konání voleb 14.9.2020  
PDF Pozvánka na veřejné zasedání 23.9.2020 7.9.2020  
PDF Volby - vyrozumění členům volební komise 3.9.2020  
PDF Volby - schůze okrskové komise 2.9.2020  
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do senátu 12.8.2020  
PDF Informace o počtu a sídle volbních okrsků - volby do zastupitelstva Středočeského kraje 12.8.2020  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 7-2020 27.7.2020  
PDF ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU 13.7.2020  
PDF Veřejná vyhláška změna č.1 ÚP Chrást 13.7.2020  
PDF Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2019 7.7.2020  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2019 1.7.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.3 1.7.2020  
PDF Pozvánka na veřejné zasedání 29.6.2020 15.6.2020  
PDF Středočeský kraj - Zpráva OBEC Chrást (01.01.2019 - 31.12.2019) 1.6.2020  
PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2019 1.6.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.2 7.5.2020  
PDF VAK - Průvodní dopis ke zveřejnění kalkulací za rok 2019 4.5.2020
PDF VAK - priloha_778702360_1 - Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2019 - Voda pitná a.s. 4.5.2020  
PDF VAK - priloha_778702360_2 - Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2019-Voda odpadní a.s 4.5.2020  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 23.4.2020  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 4.4.2020  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2020 1.4.2020  
PDF Návrh - Závěrečný účet s přílohami 1.4.2020  
PDF Usnesení vlády ČR 14.3.2020  
PDF Rozpočtové opatření č. 6 16.1.2020  
PDF Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Kapešová. 2.1.2020  
DOC ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - Obec Chrást zveřejňuje záměr pronájmu stavby pro obchod č.p. 188, včetně pozemku par. č. 514/2 v obci Chrást dle smlouvy o nájmu. Smlouva o nájmu je v příloze. Nájem začne 1.3.2020. 20.12.2019  
DOC Smlouva o nájmu 20.12.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouvy s organizacemi v obce Chrást. 18.12.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5. 18.12.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě. 18.12.2019  
XLS Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 17.12.2019
XLS Rozpočet 2020 17.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 5-2019 - odpady systém 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 1-2019 - psi 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 2-2019 - vjezd 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 3-2019 - prostranství 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 4-2019 - komunální odpad 16.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti. 11.12.2019  
PDF Usnesení - opatrovník. 11.12.2019  
PDF Schválený rozpočet na rok 2020. 4.12.2019  
PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022. 4.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 4.12.2019  
PDF Návrh rozpočtu obce Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu obce Chrást na 2021-2022. 16.11.2019  
PDF Návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Předhled plnění rozpočtu 10-2019 13.11.2019  
DOC Řád pro pohřebiště v Chrástu 6.11.2019
PDF Návrh rozpočtu NY-KO 5.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu NY-KO 5.11.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 9-2019. 9.10.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení. 7.10.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.9.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 8-2019. 9.9.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 30.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 7-2019. 20.8.2019  
DOC INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 19.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 6-2019 15.7.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - I. díl 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - II. díl 19.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 5-2019. 17.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 4-2019. 15.5.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 3-2019. 15.4.2019  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Zpráva o přezkoumání obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Opatření obecné povahy. 3.4.2019  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámení projednání Územní studie X1 a X2 Chrást
2.4.2019  
  2.4.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2 28.3.2019  
PDF Informace - Občanské průkazy a cestovní pasy. 27.3.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 2-2019 15.3.2019  
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. 1.3.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2019. 19.2.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva s městem Sadská. 14.1.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 20.12.2018  
PDF Smlouvy s organizacemi na rok 2019 18.12.2018  
PDF Schválený rozpočet 2019 18.12.2018  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 18.12.2018
PDF Svazek obcí Ny-Ko 3
Rozpočtový výhled rozpočtu - sumárně dle paragrafů 1
10.12.2018  
DOC ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 10.12.2018  
DOC Oznámení o zahájení správního řízení. 3.12.2018  
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást na rok 2019. 21.11.2018  
PDF Rozpočtový výhled MŠ Chrást na rok 2020 a 2021. 21.11.2018  
PDF Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2019. 16.11.2018  
PDF Návrh - střednědobý výhled rozpočtu dle paragrafů 2020-2021 14.11.2018  
PDF Územní plán - veřejná vyhláška. 10.9.2018  
PDF Nařízení Středočeského kraje. 3.9.2018  
PDF Smlouva o dílo: Oprava místní komunikace.
24.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Chodníky v obci Chrást. 24.8.2018  
PDF Územní plán obce Chrást - opatření obecné povahy č.1-2018 22.8.2018  
PDF VÝZVA - Chodníky v obci Chrást 25.7.2018  
PDF Výzva - Místní komunikace Chrást 23.7.2018  
PDF Oznámení o výkonu topografických prací. 9.7.2018  
PDF Kanalizace povolení 2.etapa 22.6.2018  
PDF Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. 15.6.2018  
DOC Informace o zpracování osobních údajů. 21.5.2018  
PDF Veřejná vyhláška povolení II. etapa kanalizace a vodovod Chrást. 18.5.2018  
PDF Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. 23.2.2018  
    
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION