Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme
 


YouTube
 

Myslivecké sdružení Horka Chrást

1 Tato organizace má dlouholetou historii s několika přeměnami. Jak dokládá snímek loveckého lístku pana F.Skaly z roku 1919, byli zde myslivci již počátkem minulého století.Tehdy ovšem Chrást - Manderšajd patřil do katastrálního území obce Kounice. K vyčlenění a osamostatnění došlo až v roce 1921. Z této doby ve zdejších rodácích a jejich potomcích dodnes přežívá výraz „svobodný Chrást".

V poválečných letech bylo založeno sdružení Chrást-Poříčany, které obhospodařovalo tyto dva katastry.
    
Toto bylo způsobeno v té době zakládajícím se jednotným zemědělským družstvem.
Myslivecké sdružení a před tím jen myslivci byli tedy vždy spjati zejména s půdou a jejím obhospodařováním.

Postupem let se propagovala cesta lidové myslivosti, to proto aby myslivcem mohl být každý občan republiky, tedy i tzv.bezzemek nebo dělník z továrny.

V roce 1982 přichází další přeměna z důvodů tzv. integrace zemědělských družstev. Tehdejší vládní nařízení sloučilo několik Jednotných zemědělských družstev obcí dohromady (Kounice, Chrást, Poříčany, Hořany a Tatce) a tím vzniklo JZD Sokolovo Kounice. Podle nově vzniklých katastrálních hranic došlo i ke sloučení jednotlivých mysliveckých sdružení, tím se stali myslivci z Chrástu členy MS Poříčany. Jejich členská základna se tedy rozrostla z 20 členů na 50 členů.
 
2 Po tzv.„Sametové revoluci" v té době ještě stále Československé soc.republiky se pozvolna začala rozpadat tehdejší JZD a měnila se na ZD a tak i v řadách myslivců začala vrzat tato velkoplošná demagogie.
V roce 1991 se chrástečtí myslivci osamostatnili a založili MS Horka Chrást v počtu 15 členů.Toto sdružení je v činnosti dodnes,ntedy již dalších patnáct let. MS dnes hospodaří v honitbě o rozloze 506 ha.

 
V těchto letech se myslivecké sdružení snaží vypouštěním zajíců o jejich obnovu, neboť právě v době integrace zde byli zajíci skoro zlikvidováni. V roce 2000 vypustilo sdružení do své honitby také 200 ks koroptví a každý rok vypouští i bažanty.

V zimních měsících se zvěř průběžně přikrmuje, podává se léčivo a kontroluje se její stav.
Sdružení spolupracuje také s obcí a s ostatními organizacemi v obci, tak přispívá kulturnímu dění v obci.

Vyhlášený a překrásný bývá již tradiční myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou. Doufejme, že tato tradice přetrvá i po další dlouhá léta.

Myslivosti zdar.
   
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION